Dua in Islam

 

Sotay Waqt Ki Dua

 

Bayt-ul-Khala main dakhil honay say phelay ki dua

 

Ghar say nikaltay waqt ki dua

 

 

Mosafah Kartay waqt ki dua

 

Mohsin ka shokriya ada karnay ki dua

 

Aday karz ki dua

 

Chink anay per dua

 

Safar kay waqt ki dua

 

Nyend say baydar honay ki Dua

 

Bayt-ul-Khala say bahr anay kay bad ki dua

 

Ghossa nay ka waqt ki dua

 

Ghar main dakhil hotay waqt ki dua

 

 

Hadya laytay waqt ki dua

 

Shahar mai dakhil hotay waqt ki dua